Carlo Lecuit
66, commerçant indépendant en retraite
Carlo Lecuit
66 ans,
commerçant indépendant en retraite
conseiller communal

Als leidenschaftleche Seegelfliger, Hobbypilot an Instrukter, iwwerhuelen ech Verantwortung an huelen Entscheedunge.

Als Hobbyfotograf hun ech geléiert en Aa ze hunn fir Ästhetik an dat Schéint.

Als Hobby-Schauspiller a Regisseur mat iwwer 40 järeger Erfarung op der Bühn vun der Chorale Municipale Schëffleng an als Werbe- a Synchronspriecher, maachen ech de Mënsche Freed a brénge si un d’ Laachen.

Als Hobbykach versichen ech mat vill Kreativitéit Menüen ze kachen, déi eisen Invitéeë schmaachen.

Als laangjärege President vun der Chancëgläichheetskommissioun wënschen ech mer e Schëffleng an der Iddi vum „Design for all“, dat heescht Courage hunn zu neien Iddien a Projet’en.

Heifir setzen ech mech a menger Gemeng an, well ënner Mënschen fillen ech mech wuel.