Kuerzfaassung Gemengerot

Gemengerot vum 14. Juli 2016

An der leschter Gemengerotssitzung virun der Vakanz stoungen eng Rei vun Devis um Ordre du Jour fir an eise Schoulen eng Rei Verbesserung an Optimiséierungen am Informatikberäich ze realiséieren. Des Weideren ass de PAP Avenue de la libération op den Instanzewee gaang. An et woren och eng Rei Décompten zur Sprooch komm. Fir d’Luxrollers ass e Subside extraordinaire gestëmmt ginn. Mat knapper Majoritéit ass de ...

Weider liesen

Gemengerot vum 4. Dezember 2015

Ofstëmmung iwwer eng ganz Rëtsch vun Devis, dëst als Virbereedung op déi kommend Diskussiounen zum Budget 2016 / donieft e puer Routinefroen an den Dossier Kierchefabrik mat de Konten 2014 an dem Budget 2015 Déi Douce Mobilitéit stäerken Déi rezent Gemengerotssëtzung wor Ufank Dezember 2015. Et ass déi éischt Sitzung am Hibléck op de Budget 2016. Am Mëttelpunkt stoungen deemno eng ganz Rëtsch vun Devis, also vun ...

Weider liesen

Gemengerot vum 13. November 2015

European Energy Award fir eis Gemeng / vill Routinefroen, Fixatioun vun de Modalitéite fir den Engagement vun engem Emprunt An dëser Rubrik op eiser Internetsäit informéiere mir bekanntlech iwwer Entscheedungen aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz och, déi verschidden Decisiounen oder beliichten aktuell kommunalpolitesch Froen. Déi rezent Gemengerotssëtzung wor Mëtt November 2015 an um Ordre du Jour ...

Weider liesen

Gemengerot vum 21. September 2015

Hei ass eng nei Rubrik op eiser Internetsäit. Mir informéieren aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz, verschidden Decisioun a beliichten d’Aktualitéit. Déi leescht Gemengerotssëtzung wor Mëtt September an um Ordre du Jour stounge vill Personalfroen, vill Routinedossiers, awer och eng Rei vu Suergekanner an Ëmweltproblemer. Gemengerot : 21. September 2015 D’Ëmweltverwaltung ass gefuerdert Leider wor ...

Weider liesen