Question parlementaire: Neien Accès fir d’Industriezon: um Monkeler

Diskussiounen ronderëm Asphaltfabrick «um Monkeler» hunn den zoustännegen Ministère verulasst fir een neien direkten Accès vun der Autobunn an Indstriezon ze envisagéieren.

A senger parlamentarescher Ufro un de Minister, wëllt den Deputéierte Marc Spautz wëssen wéi den aktuellen Stand vun den Planungen ass.

144931: Parlamentaresch Ufro an Äntwert (02/04/15) vum zoustännegen Minister

«Installation de murs antibruit» op der Zugstréck Lux.-Esch: CSV Schëffleng informéiert

De Projet betreffend Suppressioun vun den 3 Barrièren zu Schëffleng resp. Installatioun vun engem Lärmschutz laanscht Zugstréck gëtt lous awer sécher Realitéit.

En Annexe ass en Extrait vum Minister Bausch senger Äntwert op eng Ufro vum Deputéierten Marc Spautz

Déi ganz Äntwert ass hei ebenfalls hannerluecht.

En se basant sur l’expérience acquise sur le projet-pilote de Noertzange et après finalisation en 2013 d’une étude acoustique des protections à mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de Schifïlange, en y intégrant d’ores et déjà les éléments des projets des suppressions des 3 passages à niveau 91, 91a et 92, l’avant-projet détaillé est en cours de finalisation. Après l’obtention d’une motion de la Chambre des députés fin 2014 pour le projet de mise en œuvre de mesures antibruit à travers l’agglomération de Schifïlange, les barrages de ligne nécessaires au projet intégrant la suppression des trois passages à niveau, la reconstruction de l’arrêt ferroviaire et la construction des murs antibruit ont déjà été réservés pour 2017. Le projet global s’étendra sur trois années.

143784: Parlamentaresch Ufro an Äntwert vum zoustännegen Ministère «Murs antibruit»

 

Rond-Point Patton an der Héidénger-Strooss: CSV Schëffleng informéiert !!

– Den 13. Januar 2015 hutt den Deputéierte Marc Spautz eng Question parlementaire betreffend «Fermeture vum CR106 ( Esch-Mondercange) resp. vum CR164 ( Noertzange-Bergem)» an déi doraus resultéierend Iwerbelaaschtung vum Rond-Point Patton an der Héidénger-Strooss zu Schëffleng un den zoustännegem Minister gestallt.

Resuméirend kann een festhalen:

– dass den CR164 ( Noertzange-Bergem) am Juni 2015 fir den Verkéier soll opgoen.

– dass nach keng kuerzfristeg Léisung fir den CR106 ( Esch-Mondercange) envisagéiert ass. Etuden daueren weiderhin un.

– dass am Kader vun der Reorganisatioun vum Echangeur Schëffleng den Aménagement vun engem Bypass am Rond-Point Patton virgesinn ass.

En Annexe ass Äntwert vum zoustännegen Ministère betreffend déi zukünfteg Verkéierssituatioun zu Schëffleng

142973Parlamentaresch Ufro vum Deputéierte Marc Spautz an Äntwert vum zoustännegen Ministère