Europawahlen- Bréifwahl

Banner vote correspondance2
E Virdrock fir Bréifwahl kenn Dir um Nummer 22 57 31 1 vum Generalsekretariat oder ënnert csv@csv.lu resp. feipier@pt.lu ufroen
Är Demande muss bis spéitstens den 25. Abrëll 2014 un de Collège des Bourgmestre et Échevins vun ärer Gemeng adresséiert sinn.

 

Impressiounen: CSV am Gespréich mam Bierger

Ënnert dem Motto e Bléck op eis Gemeng oder ,,Wéi soll sech Schëffleng an deene kommende Joeren veränneren” hat d’CSV Sektioun Schëffleng op e flotte Informatiouns a Diskussiounsowend den 31. Mäerz 2014 invitéiert.

60-70 Schëfflenger Bierger hunn sech iwwert déi aktuell Schëfflenger Politik informéiert an hunn hir Ideeën, Visiounen, an hir Ängschten zum Ausdrock bruecht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BRETZELEN 2014

Et ass mëttlerweil eng Traditioun dass Schëfflenger CSV op Halleffaaschten Bretzelen un Awunner verdeelt.

Bretzelen 2014