Neijoerspatt vu der CSV Schëffleng, e gudde Start an daat Neit Joer.