Abschiedsfeier fir de Norbert Carl, laangjäregen Member am Gemengerot

E groussen Merci un den Här Norbert Carl fir sain laangjäregen Asatz vum 2003 bis 2017 ze Scheffleng am Gemengerot.