CSV Schëffleng trauert ëm den Doud vum Här Nic Frisch an vum Här Jean-Paul Braquet

Virun e puer Deeg hunn eis zwou wichteg Perséinlechkeeten vu Schëffleng verlooss,

den Här Nic FRISCH, Éierebuergermeeschter vu Schëffleng,

an den Här Jean-Paul BRAQUET, Gemengerot-Member.

Mär wäerten Sie a gudder Erënnerung behalen.

Am Numm vum CSV Schëffleng, drécke mär hirer Famill eist opriichtegt Bäileed aus.