Gemengerot vum 21. September 2015

Hei ass eng nei Rubrik op eiser Internetsäit. Mir informéieren aus dem Gemengerot a kommentéieren op dëser Plaz, verschidden Decisioun a beliichten d’Aktualitéit. Déi leescht Gemengerotssëtzung wor Mëtt September an um Ordre du Jour stounge vill Personalfroen, vill Routinedossiers, awer och eng Rei vu Suergekanner an Ëmweltproblemer.

Gemengerot : 21. September 2015

  • D’Ëmweltverwaltung ass gefuerdert

Leider wor d’Industriezon Monkeler eng weider Kéier am Gemengerot op der Dagesuerdnung. Eng Rei Betriber hunn bekanntlech eng nei Kommodo-Prozedur missten entaméieren. D’Dossieren, déi eis als Gemeng pour avis virgeluecht gi sinn, ware fir eis net akzeptabel, an dowéinst huet d’Gemeng fir all Betriber en negativen Avis ginn a gefuerdert, datt bei der Autorisatioun eng Rei Fuerderunge géife gestallt ginn, fir ob eng Reduktioun vu Stëbs- a Kaméidisemissiounen hinzewierken! Awer och fir d’Verschmotzung vun der gesamter Zone, déi haptsächlech duerch dës Betriber geschitt, kënnen ze reduzéieren.

Leider sinn eis Argumenter a Virschléi vun der Verwaltung zeréckgewisen ginn. D’Betriber kënnen hir Produktiounen an Décharge ouni Weideres lafe loossen, an dat ouni datt de Concasseur muss encapsuléiert si fir eben de Stëps an de Kaméidi ze reduzéieren! Well ouni Ofdeckung vum Stockage vun de concasséierte Matièrë gëtt ëmmer nees de Stëbs vum Wand duerch d’ganz Zone verdeelt.

Mir als CSV sinn enttäuscht, jo rosen, a verstinn net firwat mat zweeërlee Moss geschafft ka ginn!? Fir de Betrib Lisé an d’Asphaltanlag gëlle genee dës Oplagen a fir dës nei Genehmegunge gëllen elo manner streng Oplagen!! Genee dat versti mir net! Erstaunlech ass et donieft, datt véier Betriber mussen, selwecht wéi d’Asphaltwierk, eng Pneuëwäschanlag kréien an zwee Betriber brauchen dat net.

Mir bedaueren dës Politik vum Gréngen Ëmweltminister a froen eis, wéi mir de Stëbs- a Kaméidiproblem an de Grëff kréien, wann d’Ëmweltverwaltung esou schafft.

  • Eng Nonchalance sonnergläichen

Kritik vum Waasserwirtschaftsamt gouf et an der Saach vun eisen Analysen um Kanalnetz op Monkeler. Hei ass festgestallt ginn, datt et zu gewësse Belaaschtunge kënnt. D’Verwaltung schreift der Gemeng awer, datt mir net kompetent si fir an dëser Saach aktiv ze sinn. Obschonns noweislech Problemer do sinn a Schuedstoffer ageleet ginn, reagéieren d’Waasserwirtschaftsamt an hire Grénge Ministär net!

Mir kréie gesot si hätte keng Pläng vum Monkeler gehat fir d’Situatioun kënnen anzeschätzen, dobäi loung e Plang am Dossier mat den Analyse bäi.

Mir kréie gesot, de Monkeler wier e Site mat enger industrieller Virgeschicht, firwat eenzel Schuedstoffer normal wieren, an datt dës erklärbar wieren duerch Infiltratiounen an de Kanal. Allerdings ass dee Kanal virun e puer Joer sanéiert ginn a mir bezweifelen, datt deen esou ondicht soll sinn, datt et zu Infiltratiounen iwwerhaapt ka kommen. Eng Entrevue mat de Gemengeverantwortlechen hätt dës Feelinterpretatioun kënne verhënneren. Mä d’Verwaltungen wollte bei hirer Analyse vun der Situatioun d’Gemeng net dobäi hunn. Schued!

Wann dat Gréng Politik ass, dann à la bonheur!!

  • Vill Routine: Verkéiersreglementer a Mietverträg

Am Verlaf vun der Réunioun sinn eng ganz Rëtsch vu Mietverträg virgestallt an ënnerschriwwe ginn. Et betrëfft dat eis Gemengewunnengen. Et sinn dann och nei Parkplaze fir Matbierger à mobilité réduite votéiert ginn. Mir als CSV hunn drop opmierksam gemeet eis Parkplazen an ëffentlech Bauten handicapéierte gerecht ze maachen. E weidere Punkt wor d’Rektificatioun vun eiser budgetärer Situatioun duerch d’Aschreiwe vun zousätzleche Recetten (an der Regel staatlech Subventiounen) an neien oder rektifizéierten Depensen. Een Exercice, deen ëmmer nees am September usteet, fir datt de Budget rectifié kann opgestallt ginn.

  • Iwwer 1000 Kanner an eise Schoulen

Nodeems virun der Vakanz schonns iwwer d’Schoulorganisatioun geschwat an decidéiert ginn, wor et dann um Gemengerot fir déi definitiv Schoulorganisatioun ze stëmmen. Elo ass festgehal, wivill Klasse mir hunn, wivill Kanner pro Klass sinn a wien de Schoulmeeschter, d’Léierin oder de Chargée vun der Klass ass! Mir hunn de Moment 1019 Kanner an eisen dräi Schoulen, dovunner si 489 Kanner Lëtzebuerger a 540 Net-Lëtzebuerger. Insgesamt 93 Léierinnen, Schoulmeeschter a Chargéë garantéieren den Oflaf an eise Klassen. Gott sei Dank ass an de leschte Joere vill an eis Schoulen investéiert ginn. Nei Klassesäll, eng nei Schwämm an e neien Turnsall si gebaut ginn, mir wäerten als CSV eis dofir asetzen, dass weiderhin an eis Schoulen investéiert gëtt! Fir d’Lydie-Schmit-Schoul fuerdere mir als CSV nom Ëmbau um Gebai eng Totalerneierung vum Schoulhaff.

A geheimer Sitzung huet de Gemengerot nach iwwert eng Rei Personalfroen decidéiert. Vrun allem eis technesch Servicer gi personell opgestockt!