Bichermaart 2015

Bichermaart vun der lokaler CSV Sektioun. Eng weider Editioun ass fir 2016 geplangt.

E grousse Merci un all Exposanten.