Moulin Bestgen: CSV Schëffleng informéiert !!

An den leschten Wochen a Méint hutt den Deputéierte Marc Spautz 3 parlamentaresch Ufroe un verschidden Regierungsmemberen gestallt.

– Question parlementaire betreffend Zukunft vun der «Moulin Bestgen» an der rue du Moulin.

– Question parlementaire betreffend «Fermeture vum CR106 ( Esch-Mondercange) resp. vum CR164 ( Noertzange-Bergem)» an déi doraus resultéirend Iwerbelaaschtung vum Rond-Point Patton an der Héidénger-Strooss zu Schëffleng.

– Question parlementaire betreffend «Installation de murs antibruit» op der Zugstréck Lux.-Esch a méi spezifesch um tracée vu Schëffleng.

En Annexe ass Äntwert vum zoustännegen Ministère betreffend déi zukünfteg Exploitatioun vun der Moulin Bestgen.

Esoubal Äntwert betreffend de Rond-Point Patton resp. Protection acoustique am besonneschen um tracée vu Schëffleng virleien, wärt CSV Schëffleng Iech informéieren.

141109 : Parlamentaresch Ufro an Äntwert vum zoustännegen Ministère «Moulin Bestgen»