Éierung vum Astrid Lulling 01.12.14

D’ CSV Sektioun Schëffleng invitéiert dech häerzlechst op d’Éierung vum Astrid Lulling, déi säit dësem Joer Éierebuergermeeschter vun eiser Gemeng ass.
Dess Auszeechnung ass den Ulass fir der Madame Lulling Merci ze soen fir hiren laangjäregen Asaz net nëmmen zu Schëffleng, mä och an der nationaler Politik, souwéi am Europaparlament zu Stroossbuerg.
D‘Feierlechkeeten fannen en Méinden, den 1. Dezember 2014 ëm 19.00 Auer am Festsall vun der Maison des générations, 1A, rue Jean Wilhelm, L-3883 Schëffleng, statt.
Mär wären frou dech op dësem Owend begréissen ze kënnen. D’Umeldungen kënnen bis Donneschdes, den 27. November 2014 beim Pierrot Feiereisen (feipier@pt.lu, 621 249 738) oder beim Yves Marchi (yves.marchi@ce.etat.lu, 621 25 21 63) gemeet ginn.