Impressiounen: CSV am Gespréich mam Bierger

Ënnert dem Motto e Bléck op eis Gemeng oder ,,Wéi soll sech Schëffleng an deene kommende Joeren veränneren” hat d’CSV Sektioun Schëffleng op e flotte Informatiouns a Diskussiounsowend den 31. Mäerz 2014 invitéiert.

60-70 Schëfflenger Bierger hunn sech iwwert déi aktuell Schëfflenger Politik informéiert an hunn hir Ideeën, Visiounen, an hir Ängschten zum Ausdrock bruecht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13