AM GESPREICH MAM BIERGER

D’ CSV Schëffleng invitéiert Iech op eng ëffentlech Versammlung

AM GESPRÉICH MAM BIERGER

E Méinden, den 31. Mäerz 2014 ëm 19.30 Auer
An der Buvette “Drëtt Halbzäit” vum Centre Sportif

Ënnert dem Motto e Bléck op eis Gemeng oder “Wéi soll sech Schëffleng an deene kommende Joere veränneren?” – beliichten d’CSV Vertrieder aus dem Schäffen- a Gemengerot déi kommunalpolitesch Aktualitéit an d’Entscheedunge vun deene leschte Méint a Wochen, ouni déi grouss Erausfuerderunge fir d’Zukunft ze vergiessen.
Zukünfteg Erausfuerderunge sinn ënnert anerem: d’Wunn a Liewensqualitéit, d’Parkplazesituatioun, déi nei Entrée vu Schëffleng, déi geplangte
Suppressioun vun de Barrière mat der geplangter Ënnerféierung am Duerf, d’Industriezone ‚Um Monkeler’, déi nei Industriezone ‚op Herbett’
an eis Geschäftswelt.

Zesumme mat Iech diskutéiere mir dës an verschidden aner Themen!
Fir all Froen stinn déi verschidde CSV-Vertrieder Ried an Äntwert.
CSV Schëffleng am Gespréich mam Bierger – Är Meenung zielt!