Merci

Mir soe Merci fir Äert Vertrauen, dat Dir eis bei dëse Gemengewale geschenkt hutt. Leider hu mir eist d’Ziel bei dëse Walen nët erreecht. Nodeems mir während Joeren am Schäfferot zesumme mat dem Koalitiounspartner gutt Aarbecht am Intressi vu Schëffleng geleescht hunn, musse mir elo aus der Oppositioun eraus am Gemengerot agéieren.

Léiw Schëfflenger Matbierger!

Mir soe Merci fir Äert Vertrauen, dat Dir eis bei dëse Gemengewale geschenkt hutt.

Leider hu mir eist d’Ziel bei dëse Walen nët erreecht. Nodeems mir während Joeren am Schäfferot zesumme mat dem Koalitiounspartner gutt Aarbecht am Intressi vu Schëffleng geleescht hunn, musse mir elo aus der Oppositioun eraus am Gemengerot agéieren.

Mir wäerden natierlech och an Zukunft mat Engagement a Responsabilitéit am Intressi vu Schëffleng an zum Wuel vun alle Matbierger schaffen.

Vun dëser Plaz aus alle Wielerinnen a Wieler, besonnesch och de Kandidatinnen a Kandidaten aus alle Parteien e grousse Merci fir de faire Walkampf an déi engagéiert Diskussiounen iwwer d’Zukunft vun eiser Gemeng.

Egal, ob als Majoritéit oder als Oppositioun, vill Aarbecht an nei Erausfuerderunge waarden op déi nei gewielten Gemengerotsmemberen: Liewensqualitéit verbesseren, d’Integratioun vun den auslännesche Matbierger viruféieren, d’Kannerbetreiung verbesseren, d’Verkéiersproblemer léisen, nei Infrastrukture bauen, gesond Finanzen erhalen, … sinn nëmme e puer Stéchwierder, déi ëmmer nees an de Mëttelpunkt réckelen.

Wat elo zielt ass den Asaz an den Engagement an der Gemeng. D’Intressen an d’Besoinë vun de Matbierger hu Viirang.

Egal wéi; iwwer all Parteigrenzen eraus, huet och no dëse Walen de Slogan vun der CSV – Zesummen. An der Gemeng. Fir d’Gemeng. – nach Bëstand, an ass Opdrag fir jidder Eenzelen, deen an eiser Gemeng Responsabilitéit huet.

D’CSV Schëffleng an hir Kandidaten