Avis mortuaire

D’CSV Sektioun Schëffleng huet déi traureg Flicht den Doud vun hirem laangjäeregen a verdéngschtvolle Member Nelly STEIN Deputéierten an Eierebuergermeeschtesch vun Schëffleng matzedeelen.

\"\"/D’CSV Sektioun Schëffleng huet déi traureg Flicht den Doud vun hirem laangjäeregen a verdéngschtvolle Member

Nelly STEIN

Deputéierten an Eierebuergermeeschtesch vun Schëffleng

matzedeelen.

Hiren onermiddlechen Asaz am Déngscht vun de Schëfflenger Matbierger, hiert couragéiert Schaffen am Interessi vun der Uertschaft Schëffleng waren fir eis ëmmer en Beispill.

Hir Kompetenz, hiren Engagement fir eng gutt Saach an hir Frëndschaft wäerten eis feelen.

Mir drécken hirer Famill eist häerzlechst Bäileed aus.