Méi Liewesqualitéit fir Schëffleng

 • D’Piscine an d’Sporthall sinn renovéiert a moderniséiert ginn
 • Den Stade Jean Jacoby um Bierg huet eng Tartanpist kritt
 • De Schëfflenger Bierg ass a bleiwt en flott Erhuelungsgebitt
 • D’Renaturéierung vun der Uelzecht ass e Gewënn fir Schëffleng
 • D’Naturschutzgebitt „Brill“ ass e wonnebare Eck
 • Mir hunn eng Nei Schoul gebaut an d’Albert-Wingert-Schoul gëtt kompltte renovéiert
 • Mir hunn de Précoce de Besoinë ugepasst
 • Mir hunn e Jugendhaus
 • Mir hunn eng Gériatrie zu Schëffleng a geschwënn Nei Seniorewunnegen
 • Mir hu nei Gemengenateliër an e Neie Zivilschutzcenter fir d’Pompjeeën an d’Protection Civile gebaut
 • Mir hunn d’Kanalnetz an domatter och d’Stroosseninfrastruktur erneiert\"scheffleng3.jpg\"

Schëffleng huet am Intressi vun der Liewensqualitéit an deene leeschte Joeren vill Milliounen Euros investéiert!

Méi Liewesqualitéit.
Méi hunn vun eiser Gemeng