Et ass vill geschafft ginn zu Schëffleng

Schëffleng huet am Intressi vun der Liewensqualitéit an deene leeschte Joeren vill Milliounen Euros investéiert.

  • D’Piscine an d’Sporthall sinn renovéiert a moderniséiert ginn
  • De Schëfflenger Bierg ass a bleiwt en flott Erhuelungsgebitt
  • D’Renaturéierung vun der Uelzecht ass e Gewënn fir Schëffleng
  • D’Naturschutzgebitt „Brill“ ass e wonnebare Eck
  • Mir hunn eng Nei Schoul gebaut
  • Mir hunn eng Gériatrie zu Schëffleng
  • Mir hu nei Gemengenateliër an e Neie Zivilschutzcenter fir d’Pompjeeën an d’Protection Civile gebaut
  • Mir hunn d’Kanalnetz an domatter och d’Stroosseninfrastruktur erneiert
  • Den Stade Jean Jacoby um Bierg huet eng Tartanpist kritt

Schëffleng huet am Intressi vun der Liewensqualitéit an deene leeschte Joeren vill Milliounen Euros investéiert!